ADMICRO

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO