ADMICRO

Trong các phân số sau đây, phân số nào không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK