ADMICRO

Trên trục số, điểm nào tạo với hai điểm – 1 và 2 bộ ba số cách đều nhau.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO