ADMICRO

Tính \((6.8-10: 5)+3 \cdot(-7)\)ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO