ADMICRO

Tính: \(− ( − 35 ) + ( − 28 ) + 65 + ( − 72 ) \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO