ADMICRO

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị : 213 - 98

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO