ADMICRO

Tính giá trị biểu thức \(A=(4-5 x) \cdot(3 x-2)+(3-2 x) \cdot(x-2) \text { tại } x=-2 \):

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO