ADMICRO

Tìm x trong trường hợp sau đây: 3+(10.x)=111

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO