ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{11}}{5} - (0,35 + x) = 1\frac{1}{2}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO