ADMICRO

Tìm x, biết (10–4x) + 120:2= 17

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO