ADMICRO

Tìm hai số a, b biết rằng: \(2x = 5y\) và \(3x + 4y = 46\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO