ADMICRO

Tìm giá trị của x biết rằng: - 5,6.x + 16,2 = 3,4.x

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO