ADMICRO

Tìm các hệ số a, b, c biết \((\operatorname{ax}+b) \cdot\left(x^{2}-c x+2\right)=x^{3}+x^{2}-2 \text { đúng với mọi x. }\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO