ADMICRO

Tìm các giá trị thích hợp của chữ số a sao cho: \( \overline { - a99} > - 649 > \overline { - 6a0} \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO