ADMICRO

Tìm các chữ số a,b để số \( \overline {a45b} \) chia hết cho cả 2,5 và 9

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO