ADMICRO

Thực hiện phép tính \((x+y)(x-2 y) \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO