ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\left(x-\frac{1}{2}\right)^{2}+4-y \) ta được

 

 

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO