ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{3}{8} - \frac{1}{5} + \frac{3}{{40}}\) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO