ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{3}{5}:\left( {\frac{{ - 9}}{7}} \right) - \frac{7}{3} \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO