ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{2}{3} - \frac{5}{6} + \frac{1}{{12}}\) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO