ADMICRO

Thực hiện phép tính \( - \frac{1}{5} + \frac{3}{{40}} + \frac{1}{8} \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO