ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{1}{2} + \frac{5}{8}\) ta được kết quả:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO