ADMICRO

Thực hiện phép tính \((-5 x y+1)(x-1)\) ta được:

 

 

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK