ADMICRO

Thực hiện phép tính \((2 x+3 y)^{2}-x(x+2) \) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO