ADMICRO

Thực hiện phép tính \(1 + \frac{2}{3} - \frac{{14}}{9} \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO