ADMICRO

Thực hiện phép tính \(0,25 - \frac{7}{4} + \frac{{11}}{3}\) ta được:

 

 

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO