ADMICRO

Thực hiện phép tính \(0,25 - \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO