ADMICRO

Thực hiện phép nhân \( \begin{array}{I} \left( {\frac{1}{2}{x^2}{y^3} + 3x{y^2} - 2xy + x} \right).2x{y^2} \end{array} \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO