ADMICRO

Thu gọn biểu thức \((x+4)^{2}+x^{2}-2\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO