ADMICRO

Thu gọn biểu thức \(\begin{aligned} (5-7)(x-3)+x(x-2) \end{aligned}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO