ADMICRO

Thu gọn biểu thức \(B=x \cdot\left(3 x^{2}-x+5\right)-\left(2 x^{3}+3 x-16\right)-x \cdot\left(x^{2}-x+2\right)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO