ADMICRO

Thu gọn biểu thức \((7+x)(8 x-3)-4 x\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO