ADMICRO

Thu gọn biểu thức \(7 x^{2}-(3+2 x)(4-x)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO