ADMICRO

Thu gọn biểu thức \((-7+3 x)(x+1)\) ta được

 

 

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO