ADMICRO

Thu gọn biểu thức \((2 x-9)\left(\frac{1}{2} x+1\right)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO