ADMICRO

Tại sao đun nóng dung dịch lại làm chất rắn tan nhanh hơn?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO