ADMICRO

So sánh \(\sqrt 1  + \sqrt 2  + \sqrt 3  + ... + \sqrt {25} \) và 75.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO