ADMICRO

Rút gọn biểu thức \(\begin{array}{l} A = (5x - 7)(2x + 3) - (7x + 2)(x - 4)\ \end{array}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO