ADMICRO

Rewrite sentences without changing the meaning: 

What does your father do?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO