ADMICRO

Phân tích đa thức thành nhân tử :   \( 2xy + 3zy + 6y + xz \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO