ADMICRO

Phân tích đa thức \(xy^2+2xy+x\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO