ADMICRO

Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO