ADMICRO

Phân số nào dưới đây được biểu diễn dưới dạng số thập phân là 0,016

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO