ADMICRO

Nhiệt độ độ Cmùa đông tại các địa điểm sau đây của nước Mĩ: Hawaii (Ha-oai) 120C; Montana (Môn-ta-na) - 20C; Alaska (A-la-xca)  - 510C; New York (Niu- Oóc)  - 150 C ; Florida (Phlo-ri-đa) 80 C. Sắp xếp các thành phố theo thứ tự từ thấp đến cao về nhiệt độ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO