ADMICRO

Một người đi xe máy đi trong 4 giờ được 140km. Tính vận tốc của người đi xe máy?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO