ADMICRO

Làm tròn số 435,131 đến chữ số hàng đơn vị ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK