ADMICRO

Làm tròn 42359,125 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO