ADMICRO

Khai triển \(4x^2 - 25y^2\) theo hằng đẳng thức ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO