ADMICRO

Kết quả phép tính 210 : 25 = ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO