ADMICRO

Kết quả của \((-5) \cdot(-4)\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO